Contemporary topic academic listening and note-taking skills

خرید کتاب Contemporary topic academic

مجموعه کتب Contemporary Topics Series برای یک هدف خاص تالیف شده اند، هدفی که همه زبان آموزان قرن بیست و یکم آن رابه صورت جدی دنبال می کنند. یعنی دست یابی به مهارت های کلیدی و نوین یادگیری زبان و توسعه و تقویت تفکر انتقادی. این کتاب دانش آموزان را با تمام چالش های دوره پیش دانشگاهی از طریق ارائه طیف وسیعی از استراتژی ها و مهارت های گوش دادن و یادداشت برداری به خوبی آشنا ساخته و همه آنچه را که برای موفقیت لازم است، در اختیار زبان آموزان قرار می دهد. برای خرید کتاب Contemporary topic academic می توانید به سایت اینترنتی فروشگاه کتاب لینزا مراجعه کنید.

این کتاب شامل توصیف استراتژی های متعدد یادگیری لغات است. که با ارجاع به تحقیقات تجربی، مطالعات موردی و تجارب به دست آمده از تدریس به تایید رسیده اند. علاوه بر این، به زبان آموزان نشان داده می شود که چه سطح از واژگان را باید بطور کاربردی بیاموزند تا بتوانند زبان را گیراتر و موثرتر .بکار ببرند

نویسندگان با فراهم کردن و هدف قرار دادن واژگان بسیار با اهمیت آکادمیک و مضامین و محتوای پرکاربرد معاصر، به زبان آموزان اطمینان می دهند که پس از خواندن یا گذراندن دوره کتاب های این مجموعه قطعا با تمام واژه های آکادمیک ضروری و رایج آشنا خواهند شد. دوازده سخنرانی در هر سطح متشکل از طیف وسیعی از رشته های تحصیلی گرفته شده، برای آموزش و نشان دادن تعامل طبیعی بین  استاد و زبان آموز در کتاب گنجانده شده اند. برای تهیه “پاسخنامه” کتاب contemporary topics 1، پاسخنامه کتاب contemporary topics و پاسخنامه کتاب contemporary topics 2 به سایت فروشگاه کتاب لینزا مراجه کنید.

دانلود موارد زیر از این دسته بیشترین درخواست را در بین زبان آموزان داشته است:

  • دانلود کتاب معلم contemporary topics 1
  • دانلود کتاب معلم contemporary topics 3
  • دانلود کتاب معلم contemporary topics intro
  • دانلود کتاب contemporary topics intro
  • دانلود پاسخنامه کتاب contemporary topics