Tiny Talk

خرید کتاب زبان کودکان tiny talk

شاید بتوان مجموعه Tiny Talk را یکی از مقدماتی ترین آموزش های زبان انگلیسی کودکان دانست. این مجموعه با تصاویر جذاب و به شیوه ساده زبان انگلیسی را به همراه فایل صوتی tiny talk به زبان آموزان خردسال 3 تا 6 سال آموزش می دهد. مجموعه کتاب های تاینی تاک در سه سطح تنظیم شده است که هر سطح به دو بخش A و B تقسیم می شود. هر کتاب شامل 10 درس است که به موضوعات ساده و روزمره می پردازد. والدین می توانند در کنار دانش آموز به تمرین و کمک به یادگیری بهتر این مجموعه بپردازند. همچنین در سطح یک این مجموعه یک کتاب الفبا ارائه شده تا زبان آموز ابتدا با حروف زبان انگلیسی آشنا شده و سپس به یادگیری دروس بپردازند.

مهترین سن یادگیری زبان کودکی است، زیرا در این سن میزان دقت و یادگیری بسیار بالا بوده و امکان یادگیری لهجه امریکایی یا انگلیسی نیز به شدت محتمل و آسان است. مجموعه کتاب های تاینی تاک هر آنچه برای آموزش به کودکان لازم است را فراهم آورده است.
اين خرید مجموعه آموزشي tiny talk براي کودکان 3 تا 6 سال توصيه ميشود که شامل سه سطح است.

روش تدریس کتاب tiny talk 1a

از ويژگي هاي جالب مجموعه کتاب هاي تاینی تاک، سبک آموزش با داستان هاي زيبا به روش داستان هاي مصور است که جذابيت خاصي براي کودکان ايجاد مي کند. کتاب های tiny talk به آموزش 4 مهارت مي پردازد و CD صوتي و کتاب کار و معلم هم ضميمه آن مي باشد. اين کتاب براي آموزش کودکان جهت مکالمه انگليسي بسيار توصيه مي شود.

  • دوره آموزشی با زبانی ساده و روان طراحی شده و در جهت توسعه مهارت های زبان با برنامه ای منظم ارائه گردیده است.
  • در کتاب تاینی تاک 3 a شخصیت ها و موضوعات ویژه کودکان می باشد که با تمرکز بر واژگان و تمرینات مربوطه به ساختار زبان انگلیسی می پردازد.
  • استفاده از استیکر ( برچسب) جذاب برای آموزش.
  • آموزش بر اساس ترانه و آهنگ های زیبا توسط Carolyn Graham  که در دروس موجود در کتاب tiny talk 2b است.
  • مدیریت دروس در دو بخش A و B تقسیم شده است.
  • استفاده از شخصیت کارتونی (Puppies) که باعث تشویق و ترغیب کودکان برای یادگیری زبان می گردد.

در سال های اخیر دانلود کتاب tiny talk 3a و دانلود فایل صوتی tiny talk 2b و دانلود کتاب tiny talk 1b افزایش یافته است.

Showing 1–12 of 20 results