کتاب IELTS Writing Samples اثر کمال خاکساران

توضیحات

خرید کتاب IELTS Writing Samples اثر کمال خاکساران

دو‌کتاب موجود با نام های IELTS Practical Speaking و IELTS Writing Samples را می توان به عنوان یکی از بهترین منابع موجود معرفی کرد. به منظورخرید کتاب IELTS Writing Samples اثر کمال خاکساران با تخفیف ویژه از سایت فروشگاه آنلاین کتاب لینزا اقدام کنید .

کتاب اسپیکینگ که شامل ۵ قسمت می باشد- قسمت اول تمرین و راه حل ها صفحات ( ۱-۴۵)- قسمت دوم: ۵۰ موضوع مستقل مخصوص هر آزمونی صفحات (۴۷-۵۸)- قسمت سوم: ۲۹ موضوع جامع هر صفحات ( ۵۹-۹۹)- قسمت چهارم: سوال بر اساس ساختارهای گرامری، صفحات ( ۱۰۱-۱۱۵)- و قسمت آخر شامل ۱۸۲ جمله با کالوکیشن های مرتبط، صفحات ( ۱۱۷-۱۲۲)

خرید کتاب IELTS Writing Samples اثر کمال خاکساران

کتاب رایتینگ شامل سه بخش می باشد: بخش اول: شامل ۷۴ نمونه تراز اول تسک ۱ آکادمیک می باشد، صفحات ( ۱-۸۷)- بخش دوم نامه نگاری مخصوص آیلتس جنرال و یا هر آزمونی که شامل نامه نگاری می باشد با ۳۱ نمونه نمره ۹ آیلتس می باشد، صفحات ( ۸۹-۱۲۲)- و بخش آخر شامل ۷۹ نمونه Essay فو ق العاده می باشد: صفحات ( ۱۲۴-۲۰۸)

کلید واژه های مرتبط : کتاب writing for ielts second edition و دانلود کتاب ielts writing skills ایروانی و کتاب ielts practical speaking و خرید کتاب collins writing for ielts و کتاب beyond the borders of ielts و Ielts writing skills دکتر ایروانی و کتاب آیلتس ایروانی و دانلود کتاب رایتینگ ایروانی